Doelgroep

Projecten

Het LEF richt zich op de realisatie van nieuwe projecten en niet op de financiering van projectontwikkelactiviteiten. Kansrijke projecten zijn welkom om een financieringsaanvraag te doen, zolang ze CO2-reductie of besparing tot gevolg hebben, het verminderen van afval tonnages of het verminderen van het aantal vierkante meters asbest. De projecten worden voor of in Limburg gerealiseerd en ze voldoen aan de overige fondscriteria.

Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Duurzame energie-opwekking waaronder bijvoorbeeld:

 • Zonne-energie
 • Windenergie
 • Biomassaprojecten
 • Aardwarmte/warmte-koude opslag

Energie besparende investeringen waaronder bijvoorbeeld:

 • LED of LEDTL verlichting
 • Klimaatregeling
 • Koeling
 • Persluchtsystemen
 • Lichtkoepels en lichtstraten
 • Aanpassingen in het primaire productieproces waardoor energie bespaard wordt

Energie-efficiency en circulaire economie waaronder bijvoorbeeld:

 • Warmtekoppeling tussen bedrijven of processen
 • Warmtenet en/of koudenet
 • Recycling / Upcycling
 • Afvalverwerking
 • Mestverwerking

Asbestsanering waaronder bijvoorbeeld:

 • Locaties waar Asbest gesaneerd wordt
 • Projecten die asbest verwerken

Projecten die zich nog in de idee- of conceptfase bevinden kunnen nog geen financieringsaanvraag doen. Pas als de hele projectontwikkelingsfase is afgerond en het LEF een onderbouwde businesscase kan beoordelen, kan een financieringsaanvraag ingediend worden