Fuenix gaat strategische samenwerking aan met Sulzer

Bundelen van krachten en kennis
Fuenix Ecogy haalt Sulzer aan boord als strategische partner om zo de productiecapaciteit verder te vergroten en haar technologie verder te ontwikkelen. Op deze manier kan Sulzer in de toekomst ook de technische expertise inzetten om de opschaling en commercialisering van een geavanceerde pyrolysetechnologie te ondersteunen.

Fuenix Ecoqy en Sulzer
Fuenix Ecogy is wereldwijd een van de eerste spelers die plastic afval “upcycled” naar grondstoffen met haar eigen ontwikkelde technologie. Met deze technologie wordt plastic afval omgezet in hoogwaardige koolwaterstoffen met virgin-achtige eigenschappen, waarmee vervolgens weer (circulair) plastic kan worden geproduceerd. Op die manier kan de keten van (afval)plastic uiteindelijk gesloten worden.

Sulzer is een in Zwitserland gevestigde toonaangevend partij die gespecialiseerd is in het ontwerpen en realiseren van installaties voor vloeistoftechniek. Met de samenwerking kan Sulzer naar eigen zeggen de complete recyclinglijnen aanbieden op basis van Fuenix’s Ecogy®-technologie en Sulzer’s eigen bewezen scheidings- en zuiveringsoplossingen.

Het Limburgs Energie Fonds (LEF)
Het LEF heeft een drietal keren financiering verstrekt aan Fuenix Ecogy, waarvan de eerste in 2016. Met de financiering van het LEF heeft Fuenix Ecogy de eerste productie lijn gerealiseerd en het vastgoed in Weert aangekocht. Met de meest recente financiering van vorig jaar wordt beoogd de eerste lijn verder te optimaliseren en een tweede lijn te realiseren en exploiteren.

Sirt Mellema, CEO van Fuenix Ecogy, zegt: “We zijn erg blij met deze nieuwe samenwerking met Sulzer, omdat het van cruciaal belang zal zijn om ons te helpen onze technologie op te schalen en de wereldwijde acceptatie ervan te promoten, zodat we kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een circulaire economie voor plastics. De expertise van Sulzer Chemtech stelt ons in staat om samen ons bedrijf te laten groeien en een positieve verandering in de industrie mogelijk te maken.”

 Daar voegt Jan-Willem König (Directeur van het LEF) aan toe: “Met deze samenwerking wordt een impuls gegeven aan de doorontwikkeling en uitrol van de geavanceerde pyrolysetechnologie van Fuenix Ecogy. Zo komen we weer een stapje dichterbij een circulaire economie.’’

Wat is het Limburgs Energiefonds?
Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het LEF is een impact fonds en classificeert als donkergroen fonds (artikel 9 fonds) onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. LEF is een financieringsfonds en verstrekt geen subsidie: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).