Stiphout Plastics verdrievoudigd haar verwerkingscapaciteit mede dankzij de financiering van het LEF

Sinds 2015 biedt Stiphout Plastics, als gecertificeerd eindverwerker van kunststoffen, een circulaire oplossing voor het recyclen van kunststoffen. Met behulp van het LEF breidt Stiphout Plastics haar capaciteit verder uit. Daarnaast gaat TUSTI sterk vervuilde plastics recyclen tot hoogwaardige grondstoffen.

Team Stiphout

Zowel Stiphout Plastics als TUSTI, welke beide onderdeel zijn van de groep Stiphout Industries, worden geleid door de ondernemer Eline Stiphout. Eline heeft een strategische studieachtergrond en heeft in 2012 Stiphout Industries opgericht om zo actief bij te dragen aan de verduurzaming van de afvalsector. Recent behoorde Eline nog tot één van de vijf finalisten voor de Limburgse verkiezing van de Ondernemer van het Jaar[1]. De familie Stiphout is een ware ondernemersfamilie, waar vader Han Stiphout zijn sporen heeft verdiend binnen de wereld van het recyclen van plastics en ook broer Reinier werkzaam is geweest in de recycling. Momenteel treedt Han op als adviseur voor TUSTI. Daarnaast wordt Eline technisch bijgestaan door Jan Kolijn. Jan is specialist op het gebied van reinigings- en scheidingsprocedés en is tevens het brein geweest achter het ontwikkelen van de gepatenteerde technologieën van TUSTI.

Aankoop bedrijfshal en ontwikkeling van een gloednieuwe bedrijfshal

In tegenstelling tot de concurrenten van Stiphout Plastics die vaak schadelijke chemicaliën gebruiken tijdens hun recyclingproces, onderscheidt Stiphout Plastics zich door ook (viezere) nagescheiden huishoudelijke kunststoffen volledig mechanisch te recyclen tot schoon maalgoed. Het mechanische procedé van Stiphout Plastics bestaat voornamelijk uit het versnipperen en wassen met koud water van de kunststoffen op basis van een gesloten waterkringloop. Recent was Stiphout Plastics nog niet in staat de volledige capaciteit te benutten, vanwege een gebrek aan opslagruimte en het ontbreken van de juiste logistieke faciliteiten. Door middel van de financiering van het LEF is de bedrijfshal, die voorheen werd gehuurd, gekocht en verbouwd. Sinds de aanpassingen van de bedrijfshal kan de volledige verwerkingscapaciteit van Stiphout Plastics kunnen benut, wat resulteert in een forse CO2-besparing. Daarnaast is er een splinternieuwe hal gebouwd, welke onder meer zal worden gebruikt voor de opslag van verwerkte- en onverwerkte kunststoffen. Bovendien is zusteronderneming TUSTI in deze nieuwe hal een innovatieve scheidingslijn aan het ontwikkelen, welke inmiddels gedeeltelijk operationeel is en op korte termijn zal worden doorontwikkeld tot een definitieve TUSTI-scheidingslijn.

Recyclen van viezere gemixte plastics dankzij scheidingsprocedé TUSTI

TUSTI focust zich op het mechanisch recyclen van (viezere) gemixte plastics tot hoogwaardig schoon maalgoed. Evenals Stiphout Plastics bestaat het proces van TUSTI voornamelijk uit het versnipperen en wassen van de kunststoffen, waarna de gemixte plastics door middel van het gepatenteerde scheidingsprocedé worden gesorteerd in een drijf- en zinkbak. Mede dankzij de financiering van het LEF, is TUSTI gestart met de ontwikkeling van haar productielijn. Dankzij Stiphout Plastics en TUSTI krijgt kunststofafval weer nieuw leven ingeblazen.

Eline Stiphout, CEO van Stiphout Plastics en TUSTI: “Het LEF is al sinds het begin bij Stiphout betrokken. Hun vertrouwen in mij helpt mij om mijn groene ambities te realiseren.”

Jan-Willem König van het LEF: “Het Stiphout Plastics dossier is wederom een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat banken voorzichtiger zijn geworden met het financieren van grote projecten. Mede dankzij de prettige samenwerking en het snelle schakelen tussen de ondernemer, de Provincie Limburg en het LEF-team heeft het fonds opnieuw aangetoond van waarde te zijn voor het realiseren van impactvolle projecten. Hierdoor kunnen Stiphout Plastics en TUSTI, ook in de toekomst, moeilijk te recyclen plastics opwerken tot schoon maalgoed.”

Wat is het Limburgs Energie Fonds?

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het LEF is een impact fonds en classificeert als donkergroen fonds (artikel 9 fonds) onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. LEF is een financieringsfonds en verstrekt geen subsidie: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

 

[1] https://www.keyport.nl/circulair-en-duurzaam/stiphout-plastics-ondernemer-van-het-jaar/