Partijen

Het LEF richt zich op initiatiefnemers die projecten wensen te realiseren en exploiteren voor of in Limburg en die CO2-reductie of besparing tot gevolg hebben. Het LEF verwacht van de initiatiefnemer(s) voldoende eigen vermogen-inbreng in het project.

Initiatiefnemers kunnen zijn:

  • Ondernemers (klein, middel en grootbedrijf)
  • Projectontwikkelaars
  • Installateurs / bouwers
  • Ziekenhuizen, verzorgingstehuizen
  • Zwembaden
  • Sportcomplexen
  • Scholen
  • Woningbouwcoöperaties

Het LEF kan geen initiatieven van particulieren in ontvangst nemen. Naast ondernemingen en non-profit instellingen kunnen ook coöperaties, stichtingen en verenigingen een aanvraag doen.