Het Limburgs Energiefonds verstrekt een financiering aan Blockheating en stimuleert zo de verduurzaming van de tuinbouw

Het Limburgs Energiefonds (LEF) verstrekt financiering aan Blockheating voor de verdere ontwikkeling van twee datacenters die restwarmte gaan leveren aan twee verschillende tuinders in de Provincie Limburg. Door innovatieve koeltechnologie toe te passen weet Blockheating de restwarmte van de datacenters nuttig aan te wenden voor de groei van o.a. paprika’s en komkommers. Het is de verwachting dat over de gehele projectlevensduur de twee datacenters tezamen ongeveer 13.400 ton CO2-uitstoot zullen besparen.

Jan-Willem König van het LEF: “Blockheating is prachtig voorbeeld van een onderneming die de status-quo probeert te veranderen. Door gebruik te maken van innovatieve koeltechnologie is Blockheating in staat om enerzijds CO2 te besparen en anderzijds inkomsten te genereren uit iets wat anders verloren zou zijn gegaan, namelijk restwarmte. Blockheating kan daarmee een mooie bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de tuinbouw- en datacenterindustrie in de Provincie Limburg.”

Jeroen Burks, CEO van Blockheating: “De financiering van het LEF was het laatste puzzelstukje voor de verdere ontwikkeling van twee datacenters in de Provincie Limburg. Met het verkrijgen van deze financiering kunnen we in de toekomst beter omgaan met failover-situaties en kunnen we tegelijkertijd onze kosten- en CO2-uitstoot optimaliseren. Het bouwen van het tweede datacenter en aansluiten hiervan op het huidige netwerk staat al langere tijd op de planning.”

Wat is het Limburgs Energiefonds?

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) is opgericht door de Provincie Limburg en wordt beheerd door Polestar Capital. Het LEF is een impact fonds en classificeert als donkergroen fonds (artikel 9 fonds) onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Het fonds zorgt voor realisatie van kansrijke Limburgse projecten in de circulaire economie, energiebesparing, duurzame energieopwekking of asbestsanering. Het LEF verstrekt het project hiervoor een deel van de financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. LEF is een financieringsfonds en verstrekt geen subsidie: hiermee kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd. Dit fonds wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, de Europese Investeringsbank en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

Over Blockheating

De doelstelling van Blockheating is om op een holistische wijze IT-operaties te optimaliseren. Dit betekent een betere integratie van energiebeschikbaarheid en warmteaanbod. Innovatieve koeltechnologie zorgt voor een efficiënter koelproces terwijl 60 graden restwarmte geleverd kan worden zonder gebruik te maken van een warmtepomp. De micro datacenters van Blockheating (elk 200kW) worden geplaatst op locaties waar het hele jaar door restwarmte nuttig aangewend kan worden. Blockheating biedt “bare metal servercapaciteit” aan, wat betekent dat klanten van Blockheating niet in de hardware hoeven te investeren. Door de geo-distributie van rekencapaciteit kan een veilige en redundante  IT-infrastructuur worden gebouwd door klanten rechtstreeks of via een van de partners van Blockheating. Dit betekent bijvoorbeeld dat grootschalige stroomuitval in principe geen invloed zal hebben op de leveringszekerheid van de IT.