Stappenplan

Procedure

Eerste contact voor een aanvraag

Eerste contact voor een aanvraag

Als de financieringsvraag van uw project past binnen een van de genoemde kaders, kunt u een aanvraag indienen. Wij verzoeken u daarbij om ons relevante informatie te verschaffen, waaronder in ieder geval de naam en contactgegevens van de aanvrager, en de antwoorden op onderstaande vragen:

 • Welke activiteiten verricht uw bedrijf?
 • Wat voor project betreft het?
 • Wat is de omvang van de totale financiering?
 • Wat is de beoogde verdeling van de financiering, en over welke partijen?
 • Welke effecten heeft het project op het gebied van CO2-reductie of -besparing, het verminderen van afval tonnages, het verminderen van het aantal vierkante meters asbest, Limburgse werkgelegenheid, , lastenverlichting en verbetering vestiging- en woonklimaat?

Uw gegevens kunt u doorgeven via de telefoon, e-mail of deze website waarna u door ons benaderd wordt voor een afspraak.

Download hier de factsheet met de informatie over de financieringsvormen en de financieringsaanvraag.

Controle onderzoek op het project

Nadat het eerste contact met het LEF is gelegd en het project ver genoeg gevorderd is, zal het LEF een controle onderzoek (‘due diligence’) uitvoeren op de business case. U dient hiervoor relevante informatie te verstrekken zoals bijvoorbeeld:

 1. Businessplan voor project of onderneming – met daarin bij voorkeur ten minste:
 2. Een omschrijving van de activiteiten met productbeschrijving (productgegevens, economische levensduur)
 3. Initiatiefnemers (CV) en uiteindelijk belanghebbende in de onderneming
 4. Organogram van onderneming en holdings tot aan de uiteindelijk belanghebbende
 5. Omschrijving van de afzetmarkt, de verwachte volumes en distributienetwerk.
 6. Omschrijving van grondstoffen en (toe)leveranciers
 7. Machines en installaties, inclusief fabrikant, leverancier en installateur.
 8. Inschatting van de ontwikkelingskosten
 9. Risico-analyse en verwachte levensvatbaarheid;
 10. CO2 analyse, of onderbouwing van het te verminderen tonnage afval of vierkante meters te saneren asbest
 11. Sterkte / zwakte analyse
 12. Werkgelegenheid aspecten
 13. Locatie van productie / vergunningen / huurovereenkomst
 14. Verzekeringen
 15. Financieel model – met daarin bij voorkeur ten minste:
 16. Staat van herkomst en besteding van middelen
 17. Exploitatie model inclusief de operationele veronderstellingen van het project
 18. Pro forma-balans, winst- en verliesrekening en kasstroomschema voor minimaal de looptijd van de gevraagde LEF-financiering
 19. Contracten, offertes en andere onderbouwing

Afhankelijk van de complexiteit van het project kan de gevraagde informatie beperkt dan wel uitgebreid zijn. Niet voldoende onderbouwde financieringsaanvragen moeten wij helaas afwijzen